o mnie / about

Monika Zdaniewicz – Wiewiorowska (ur. w 1977 roku w Siemiatyczach)

W 2003 obroniłam tytuł pracy magisterskiej pt. „Warszawa romantyczna”, w Pracowni Sztuki Katedry Architektury Krajobrazu na SGGW w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Rylke.

Wystawy:

2002 – Chimera, ul Podwale 29, wystawa indywidualna,

2003 – Galeria Jakubska, wystawa indywidualna, Praga, Czechy,

2004 – Galeria Bator, Szczyrk, wystawa zbiorowa,

2006 – Cafe Kulturalna w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wystawa indywidualna / „Wygnanie z raju”,

2007 – Galeria U, Dom Kultury Stokłosy, wystawa zbiorowa, Warszawa ,

2016 – Galeria U, Dom Kultury Stokłosy, wystawa zbiorowa, „Ptaki” Warszawa

2023 – Przestrzenie Bruna, wystawa indywidualna, Warszawa – Praga

2024 – Galeria Piękno, wystawa indywidualna, Warszawa

Monika Zdaniewicz – Wiewiorowska (born in 1977 in Siemiatycze) Graduate of Landscape Architecture at SGGW in Warsaw.

Exhibitions:

2002 – Chimera, 29 Podwale Street, individual exhibition,

2003 – Jakubska Gallery, individual exhibition, Prague, Czech Republic,

2004 – Bator Gallery, Szczyrk, group exhibition,

2006 – Cafe Kulturalna at the Palace of Culture and Science in Warsaw, individual exhibition / „Wygnanie z raju”,

2007 – U Gallery, Stokłosy Culture Center, group exhibition, Warsaw,

2016 – U Gallery, Stokłosy Culture Center, group exhibition, „Birds” Warsaw

2023 – Bruno Spaces, individual exhibition, Warsaw – Prague

2024 – Beauty Gallery, individual exhibition, Warsaw