Chłopiec / Boy

Chłopiec /72×53 olej na płótnie / Boy / 72×53 oil on canvas