Wygnanie z Raju / Expulsion from Paradise

Wygnane z Raju /120×50 olej na płótnie / sprzedany / Expulsion from Paradise / 120×50 oil on canvas / sold