RZEŹBIARKA / Sculptress

Rzeźbiarka / 70×70 olej na płótnie / Sculptress / 70×70 oil on canvas / niedostępny