Dziwny świat / Bizarre world

Dziwny świat / 81×60 olej na płótnie / Bizarre world / oil on canvas / niedostępny