Przedwczesne przedwiośnie / Premature spring

Przedwczesne przedwiośnie / 73/65 olej na płótnie / Premature spring / oil on canvas / niedostępny