Rzeka

Rzeka /70×60 olej na płótnie / sprzedany / River / 70×60 oil on canvas / sold