Muzyka / Music

Muzyka /60×70 olej na płótnie / sprzedany / Music / 60×70 oil on canvas / sold